Dankzij Dorpsbelangen Oudwoude en de plaatselijke uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft Kollumerland nog steeds een aula met aflegruimte. Zaterdag werd de gerenoveerde aula Nijenhof op de gelijknamige gemeentelijke begraafplaats net buiten het dorp heropend.

,,Lokkich mar. Sûnder dit plak soenen Kollumerlânners foar it ôflizzen nei Dokkum ta moatte”, zegt Aukje Dijkstra-Swart van De Laatste Eer.

Even leek het erop dat de aula de deur zou moeten sluiten. In de zomer van 2005 leverde uitvaartvereniging De Eendracht, beheerder van de aula, de sleutels bij de gemeente in. De aula was niet meer rendabel te exploiteren. Er waren te weinig uitvaarten.

Vrijwel meteen kwam Dorpsbelangen Oudwoude in actie. Deze voorziening mocht het dorp niet missen, vond het bestuur. Temeer daar een paar jaar eerder de Nederlands Hervormde kerk de pastorie en bijbehorend lokaal van de hand had gedaan. ,,Daar werden veel diensten gehouden”, vertelt Wieger Rekker, voorzitter van De Laatste Eer en sinds kort ook van Dorpsbelangen Oudwoude.

De gemeente toonde zich meteen bereid mee te denken met de verenigingen uit Oudwoude, toen ze waarschuwden dat de aula met sluiting bedreigd werd. Een oplossing vinden viel echter niet mee. Het gebouw als expositieruimte aanbieden aan een lokale steenhouwerij en een beeldhouwer haalde niets uit. Uiteindelijk bleek de gemeente bereid financieel bij te dragen aan een grondige renovatie. Dat was nodig, want vijfentwintig jaar was er niks aan gedaan.

De aula is vooral een nuttige voorziening voor niet-kerkelijken, maar ook kerkelijken maken er gebruik van. ,,Mensen die zijn overleden in verzorgingshuis Meckama State in Kollum hebben soms daar een kerkdienst en worden hier begraven”, zegt Rekker. ,,Dan is het wel zo mooi dat je hier ook koffie kunt schenken.”

Op begraafplaats Nijenhof worden mensen uit heel Kollumerland begraven. Er is nog volop ruimte, in tegenstelling tot op veel andere begraafplaatsen in de gemeente. Ook begrafenisverenigingen uit Kollum, Kollumerzwaag, Westergeest, Warfstermolen, Munsterzijl en Burum maken gebruik van de aula. Die aula ziet er nu weer pico bello uit. Binnen- en buitenkant hebben een verfje gehad. De kachel verstookt niet meer onnodig veel en er is zelfs een opbaarruimte bijgekomen.