Aula "Nijenhof"

Nijenhof 2

9294 KW OUDWOUDE

Telefoon aula : 0511-451231

 

Correspondentie adres:

Uitvaartvereniging Oudwoude

Ribes 4

9294 KR  Oudwoude

 

Algemene informatie: 

Wieger Rekker 0511-452890 b.g.g. 06-53740052

w.rekker@uitvaartverenigingoudwoude.nl

 

Ledenadministratie:

Aaltsje Timersma - de Vries 0511 - 451868

a.timersma-devries@uitvaartverenigingoudwoude.nl