Vanaf het 18e jaar (moet) kun je zelfstandig lid worden van onze vereniging.

De ledenbijdrage bedraagt per jaar € 12,50

Wat krijgt u indien u lid bent van onze vereniging ?

Jaarlijks (in onze ledenvergadering) wordt er een ledenkorting vastgesteld. Deze ledenkorting bedraagt voor het jaar 2020 € 550,-- bij overlijden. Met deze (ledenkorting)bijdrage kunnen onder andere de kosten worden betaald voor de begrafenis, crematie en bijvoorbeeld het gebruik van de aula. Bovendien wordt door ons de gehele uitvaart geregeld w.o.

- Het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgelijke stand;

- Het bestellen van de kist;

- Het afleggen, kleden en kisten van de overledene;

- Hulp bij het maken van teksten en rouwbrieven;

- Hulp bij het plaatsen van advertenties in de dagbladen;

- Het bestellen van de rouwwagen en eventuele volgwagens;

- De gehele voorbereiding van de begrafenis of crematie

Zijn er dan nog andere uitgaven?

Ja, er moeten ook nog kosten gemaakt worden voor o.a. aankopen van het graf, de kist, de advertenties, etc.

Deze kosten komen voor rekening van de nabestaanden en bedragen gemiddeld € 5000,- waarbij een eventuele aankoop van een grafmonument exclusief is.

Zoals u ziet dient er veel georganiseerd te worden. Door onze jarenlange ervaring en uw lidmaatschap nemen wij de organisatie graag voor onze rekening.

Wilt u graag lid worden van onze vereniging? Neem dan geheel vrijbijvend contact met ons op.