Een overlijden komt meestal onverwacht.

Tussen het overlijden en de uitvaart moeten er nog een groot aantal dingen worden geregelt en door de naasten moeten een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.

De uitvaartverzorger kan u met raad en daad bijstaan en samen met hem kunt u de uitvaart, en alles erom heen, vormgeven. Samen zort u voor een waardig afschied van de overledene.

Leden en niet leden kunnen bellen met:
 1e uitvaartverzorger Dhr. H.S. Fennema 0511 - 454009/06-13075939. 
 2e uitvaartverzorger Mevr.M. Zeilinga 06 - 12839195.

Houdt u de volgende bescheiden bij de hand:

# het trouwboekje

#wensen van de overledene

#een wilsbeschikking (indien aanwezig)

#de verzekeringspapieren